Disclaimer

kinsy.nl is een onafhankelijke website en is een initiatief van Bas Gezelle.

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele inhoud en het gebruik van deze website. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

kinsy.nl geeft gebruikers van de website informatie over nieuwe gadgets, technologie en innovatie voor ouders en hun kids. Daarnaast biedt kinsy.nl verwijzingen naar webshops waar sommige producten en diensten waar over geschreven wordt, te koop zijn.

De op deze website weer gegeven informatie is uitsluitend van zeer globale, niet-deskundige en niet-professionele aard. De inhoud van de website is naast feitelijke informatie ook deels gebaseerd op persoonlijke meningen en/of ervaringen, deze hoeven niet algemeen geldend te zijn. Aan de informatie op de website kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Handelingen en activiteiten naar aanleiding van de informatie die is verstrekt op de website, inclusief het opvolgen van enig advies dat is gegeven op de website, zijn geheel voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van deze website. De uitgever van de website beoogt op geen enkele wijze inbreuk te doen op geldende wet- en regelgeving en/of op de rechten van anderen. Graag vernemen wij van je als je van mening bent dat jouw (auteurs-)rechten worden geschaad. Richt je e-mail aan hallo [at] kinsy.nl